HSR INVESTMENT sp. z o.o.

Spółka HSR INVESTMENT sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428949
 • REGON – 302188978
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-03

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-03

Dane adresowe firmy HSR INVESTMENT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Limanowskiego 29 3

Miejscowość – 60-744 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.405699
Długość geogr. – 16.90748

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

CONTEST GROUP sp. z o.o.

Spółka CONTEST GROUP sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428851
 • REGON – 146231657
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-31

Dane adresowe firmy CONTEST GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Raabego 7 8

Miejscowość – 02-793 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.138901
Długość geogr. – 21.06497

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62.01 Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 2 –

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

GANDALF SYSTEMS sp. z o.o.

Spółka GANDALF SYSTEMS sp. z o.o. / siedziba Sulejówek

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428916
 • REGON – 146231864
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-31

Dane adresowe firmy GANDALF SYSTEMS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sulejówek

Ulica – Wspólna 13A

Miejscowość – 05-070 Sulejówek

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.2477
Długość geogr. – 21.280531

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58 Działalność wydawnicza

PKD 2 – 61 Telekomunikacja

PKD 3 – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

Dane wpisane do KRS

ALL & YOU GROUP sp. z o.o.

Spółka ALL & YOU GROUP sp. z o.o. / siedziba Boguchwała

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429303
 • REGON – 180874009
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-07

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-06

Dane adresowe firmy ALL & YOU GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Boguchwała

Ulica – Doktora Tkaczowa 215 C

Miejscowość – 36-040 Boguchwała

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.975601
Długość geogr. – 21.918261

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

KJ FUNDUSZ sp. z o.o. sp.k.

Spółka KJ FUNDUSZ sp. z o.o. sp.k. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428641
 • REGON – 122628540
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-08-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-31

Dane adresowe firmy KJ FUNDUSZ sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Pszczelna 48 3

Miejscowość – 30-431 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.008089
Długość geogr. – 19.923571

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

LIMA ENTERPRISE sp. z o.o.

Spółka LIMA ENTERPRISE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428630
 • REGON – 146241928
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-31

Dane adresowe firmy LIMA ENTERPRISE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Mokotowska 1

Miejscowość – 00-640 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.21907
Długość geogr. – 21.01956

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 5 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

PKD 2 – 6 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

PKD 3 – 7 Górnictwo rud metali

Dane wpisane do KRS

GVB TRANS sp. z o.o.

Spółka GVB TRANS sp. z o.o. / siedziba Bolesławiec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429079
 • REGON – 21935266
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-06

Dane adresowe firmy GVB TRANS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bolesławiec

Ulica – Kościuszki 34

Miejscowość – 59-700 Bolesławiec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.319324
Długość geogr. – 15.55896

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 2 – 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

HOLLYWOOD RENTAL sp. z o.o.

Spółka HOLLYWOOD RENTAL sp. z o.o. / siedziba Sierpc

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428691
 • REGON – 146241621
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-31

Dane adresowe firmy HOLLYWOOD RENTAL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sierpc

Ulica – Bojanowska 2A

Miejscowość – 09-200 Sierpc

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.846512
Długość geogr. – 19.647949

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

PKD 2 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 3 – 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Dane wpisane do KRS

A.S. GROUP sp. z o.o.

Spółka A.S. GROUP sp. z o.o. / siedziba Tychy

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428689
 • REGON – 243007790
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-06

Dane adresowe firmy A.S. GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Tychy

Ulica – Mikołowska 66 0

Miejscowość – 43-100 Tychy

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.128191
Długość geogr. – 19.00735

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

IPSEET sp. z o.o.

Spółka IPSEET sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428859
 • REGON – 146245100
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-31

Dane adresowe firmy IPSEET sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Międzyborska 47 9

Miejscowość – 04-038 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.237091
Długość geogr. – 21.083771

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.19 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

PKD 2 – 47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 3 – 58.11 Wydawanie książek

Dane wpisane do KRS

IKEL sp. z o.o.

Spółka IKEL sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429245
 • REGON – 122629048
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-07

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-06

Dane adresowe firmy IKEL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Bandurskiego 66 4

Miejscowość – 31-515 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.07139
Długość geogr. – 19.9622

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

FM BUDIMEX sp. z o.o.

Spółka FM BUDIMEX sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428744
 • REGON – 146241911
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-07

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-06

Dane adresowe firmy FM BUDIMEX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Elektoralna 13 103

Miejscowość – 00-137 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.240389
Długość geogr. – 20.99999

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

PKD 2 – 08.9 Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 3 – 9 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

Dane wpisane do KRS

JUSTBUY sp. z o.o.

Spółka JUSTBUY sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428866
 • REGON – 146242299
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-31

Dane adresowe firmy JUSTBUY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Krasińskiego 27 30

Miejscowość – 01-580 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.268629
Długość geogr. – 20.995875

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 96 Pozostała  indywidualna działalność usługowa

Dane wpisane do KRS

VEKTRA sp. z o.o.

Spółka VEKTRA sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428601
 • REGON – 221718769
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-01

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-30

Dane adresowe firmy VEKTRA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Litewska 4 4A

Miejscowość – 80-719 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.353069
Długość geogr. – 18.689871

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

PKD 2 – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.14.Z Handel energią elektryczną

Dane wpisane do KRS

HEAVY-MONT sp. z o.o.

Spółka HEAVY-MONT sp. z o.o. / siedziba Polkowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428761
 • REGON – 21935243
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-31

Dane adresowe firmy HEAVY-MONT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Polkowice

Ulica – Kopalniana 1

Miejscowość – 59-101 Polkowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.498251
Długość geogr. – 16.07027

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 2 – 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

PKD 3 – 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Dane wpisane do KRS